Hizmetlerimiz

Marka Yönetimi

Mevcut bir markanın pazardaki gücünü korumak ve geliştirmek, ya da yeni bir ürün / şirketi marka konumuna getirmek üzere gerçekleştirilen çalışmaları kapsar. Marka yönetimi, bir ürüne (mal-hizmet) kimlik kazandırılması, “Ürün-Firma-Semboller-Duygular-Algılar” arasında bir ilişki yaratılması, ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve uzun soluklu müşteri sadakatinin sağlanmasına yönelik planlama ve uygulamayı içerir.

Medya İlişkileri

Kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak üzere; medya stratejisinin belirlenmesi, planlamanın oluşturulması ve uygulama çalışmalarını içerir.

Medya İlişkileri hizmeti şu aşamalardan oluşmaktadır.
-İletişim stratejisi ile paralel olarak, medya ilişkileri stratejisinin belirlenmesi,
-Belirlenen strateji doğrultusunda medya planının oluşturulması

Medya planlaması çerçevesinde medya ile kurum arasındaki tüm ilişkilerin koordinasyonu.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, kurumun hangi ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bunların rakiplerden farklarının neler olduğunu hedef kitleye anlatarak; firma, ürün ve hizmetleri hakkında tanınırlık ve beğenirlik yaratılmasına ilişkin planlama ve uygulama çalışmalarını kapsar.

-Bu hizmet çerçevesinde, kurumun sunduğu mal ve hizmetleri tercih edilir hale getirerek, pozitif algının satın alma davranışına dönüşmesini sağlamak amacıyla bütün iletişim faaliyetleri ‘entegre’ biçimde ele alınır.

Sponsorluk

Sponsorluk stratejisinin oluşturulması ve uygulanması kurumsal itibarın artırılmasında önemli bir araçtır. Sponsorluk alanları/konuları kurumun marka vaadi ile örtüşmeli ve kurumsal sosyal sorumluluk stratejisiyle uyumlu olmalıdır. Kurumların sponsorluk stratejisinin oluşturulması, dışarıdan gelecek sponsorluk önerilerinin bu doğrultuda değerlendirilmesi ve iletişim hedeflerine uygun sponsorluk projelerinin geliştirilmesi bu hizmet kapsamındadır.